Transport osób zmarłych jest w Polsce uregulowany przepisami. Samochody pogrzebowe muszą spełniać szereg wymagań sanitarnych i technicznych, które służą zachowaniu bezpieczeństwa. Do realizowania przewozów tego rodzaju wykorzystuje się specjalne pojazdy, takie jak karawany. Oprócz kwestii prawnych i technicznych ważne jest, by transport zawsze odbywał się z poszanowaniem osoby zmarłej. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jakie warunki muszą spełniać pojazdy do przewozu zmarłych w Polsce.

Kto może realizować przewóz zwłok?

Przewóz zwłok wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Przede wszystkim należy podkreślić, że transport zmarłego musi odbywać się odpowiednio wyposażonym pojazdem, który jest specjalnie oznakowany. Nie można użyć w tym celu własnego środka transportu.

Przewozy zwłok i szczątków ludzkich są realizowane przez specjalne firmy, takie jak zakłady i domy pogrzebowe, które dysponują przystosowanymi do tego samochodami. Do transportu trumny ze zwłokami na cmentarz wykorzystuje się karawany pogrzebowe.

W niektórych przypadkach transport zwłok wiąże się z koniecznością uzyskania specjalnych pozwoleń i zaświadczeń, które określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Jest tak m.in. w przypadku przewozu zwłok poza granice Polski.

Samochody pogrzebowe – wymogi prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa, jakie wymagania musi spełniać środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, taki jak karawan. Przepisy wskazują na konieczność:

  • trwałego oznakowania pojazdu w sposób, który określa jego przeznaczenie,
  • odizolowania kabiny kierowcy od części, w której znajduje się trumna lub pojemnik na zwłoki/szczątki ludzkie,
  • posiadania odpowiednich zabezpieczeń, które zapobiegają przemieszczaniu się trumny/pojemnika,
  • posiadania wydzielonej przestrzeni na środki do dezynfekcji, sprzęt myjący oraz rękawice ochronne,
  • posiadania specjalnej podłogi w części przeznaczonej do przechowywania trumny/pojemnika, wykonanej z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.

Należy podkreślić też, że karawan pogrzebowy powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wymagania określone w Rozporządzeniu służą zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego i technicznego podczas przewozu zwłok.

Dokument wskazuje także warunki, które należy spełnić w przypadku transportu szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. Szczątki umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku, mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu. Jedynym warunkiem jest zapewnienie ich odpowiedniego poszanowania.

Kompleksowa organizacja pogrzebu – nasza oferta

Zakład pogrzebowy Warszawa Jelonki oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe. Zapewniamy klientom m.in. całodobowy transport zmarłych oraz organizację, obsługę i nadzór ceremonii. Realizujemy także usługi ekshumacji, w tym transport do nowego miejsca spoczynku. W każdym wypadku korzystamy z pojazdów przystosowanych do transportu zwłok i szczątków ludzkich, które spełniają wymagania określone przepisami. Dbamy też o pełne poszanowanie osoby zmarłej.

Jeśli interesuje Państwa kompleksowa organizacja pogrzebu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *