Pogrzebyjelonki » Tabliczki natrumienne i urnowe

Tabliczki natrumienne i urnowe Warszawa

Tabliczka zawiera podstawowe informację o osobie zmarłej tj. imię i nazwisko, datę śmierci oraz liczbę
przeżytych lat. W zależności od obrzędu pogrzebowego zawiera charakterystyczne symbole zgodne z
wyznaniem zmarłego. Tabliczka umieszczana jest na trumnie bądź urnie, na nagrobku lub krzyżu
znajdującym na grobie. Wszystkie tabliczki wykonywane są z metali nierdzewnych.

Tabliczki natrumienne

Tabliczki urnowe