Tradycyjny pochówek czy kremacja

Kremacja czy pochówek – z tym dylematem zmaga się wiele osób, które stoją przed koniecznością pożegnania bliskiej osoby. W tej sytuacji należy kierować się przede wszystkim wolą zmarłego. Jeśli jednak bliska osoba nie określiła za życia swoich preferencji w tym zakresie, musimy rozważyć wady i zalety obu rozwiązań oraz zdecydować, które będzie najbardziej odpowiednie. W artykule wyjaśniamy, czym różnią się obie formy pochówku i odpowiadamy na pytanie, co jest tańsze: kremacja czy tradycyjny pochówek.

Tradycyjny pochówek – na czym polega?

Tradycyjny pochówek polega na złożeniu ciała osoby zmarłej do grobu w trumnie. Metoda ta jest również nazywana pochówkiem szkieletowym oraz inhumacją. Pomimo, że w ostatnich latach kremacja zyskuje coraz bardziej przychylne opinie, to pochówek tradycyjny wciąż jest częściej wybierany w naszym kraju. Wynika to z głęboko zakorzenionych przekonań i obyczajów.

Jeśli stoją Państwo przed dylematem: kremacja czy zwykły pochówek, warto wziąć pod uwagę aspekt religijny. Choć Kościół Katolicki od wielu lat akceptuje kremację, preferuje tradycyjną formę pochówku zmarłych – inhumację. Jest to związane z wiarą w zmartwychwstanie.

Czym różni się kremacja od tradycyjnego pochówku?

Kremacja a pochówek katolicki – na czym polega podstawowa różnica między tymi formami pochówku? Z założenia osoba zmarła jest przygotowywana do kremacji w taki sam sposób jak w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Przed złożeniem w grobie (lub umieszczeniem urny w kolumbarium) jej ciało zostaje jednak poddane spaleniu. Jak wspomnieliśmy wyżej, pochówek kremacyjny jest obecnie akceptowany przez Kościół Katolicki.

Dlaczego kremacja jest coraz częściej wybieraną formą pochówku? Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim warto podkreślić, że pochówek z kremacją zwłok nie różni się mocno od pochówku tradycyjnego. Po odpowiednim przygotowaniu ciała bliscy mogą pożegnać się po raz ostatni ze zmarłym, a uroczystości pogrzebowe przebiegają w taki sam sposób. Jedyną odczuwalną różnicą jest więc fakt, że do grobu składana jest urna, a nie trumna.

Podczas rozważania, czy lepsza będzie kremacja, czy pochówek tradycyjny, należy jednak wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik: koszty.

Co jest tańsze – kremacja czy tradycyjny pochówek?

Kwestie finansowe często okazują się kluczowe przy podjęciu decyzji: kremacja czy tradycyjny pochówek. Co jest tańsze? Koszty zależą od wielu czynników, takich jak miejsce pochówku oraz zakres usług realizowanych przez zakład pogrzebowy. Przyjmuje się jednak, że to kremacja jest tańsza. Urny są w większości mniej kosztowne niż trumny, zwłaszcza dębowe. Ważnym czynnikiem jest też cena wykupienia miejsca na cmentarzu. Grób urnowy jest mniejszy od tradycyjnego i zajmuje mniej przestrzeni. Sam pomnik również jest mniejszy, wymaga użycia mniejszej ilości materiałów, a co za tym idzie – jest tańszy. Możemy również zdecydować się na wykupienie miejsca w kolumbarium, co często okazuje się bardziej opłacalne. Warto jednak pamiętać, że ostateczny koszt pogrzebu jest kwestią mocno indywidualną.

Kompleksowa organizacja pogrzebu w Warszawie

Niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na kremację czy pochówek tradycyjny, nasz zakład pogrzebowy Warszawa służy kompleksową pomocą w organizacji pogrzebu. Oferujemy wsparcie obejmujące transport osoby zmarłej, obsługę i nadzór ceremonii. Pomagamy także zadbać o wszelkie formalności związane z ostatnim pożegnaniem. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i jednocześnie zapewniamy, że realizujemy usługi profesjonalne, z zachowaniem stosownego szacunku i empatii.