Pogrzebyjelonki » Klepsydry

Klepsydry Warszawa

Klepsydra to informacja o śmierci i pogrzebie w formie papierowej. Na klepsydrze widnieją te same
informację co w nekrologu czyli imię i nazwisko, miejsce, data i godzina pochówku.
Treść każdej klepsydry, można dowolnie modyfikować.